Slovo úvodem

Téměř polovina manželských párů se rozhodne svůj vztah ukončit. Ve většině případů se rozchod nedotýká jen samotných manželů, ale i jejich dětí. Začne boj o to, komu z rodičů potomci budou a komu nebudou svěřeny do jeho péče...

Náš záměr: novelizace zákona č. 89/2012 Sb.

Zamýšlená právní podoba: Soud může svěřit dítě do společné péče, nebo do střídavé péče nebo do péče jednoho z rodičů; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili. Přečtěte si více tady.

Podoba z. č. 89/2012 Sb.

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství: §906
(1) Má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů dítěte, soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat, a to s uvážením zájmu dítěte... Více

Kontaktujte nás

emailem:
janasucha75@gmail.com
info@pavelstanek.net


telefonicky:
Mgr. Suchá: +420 777 331 018
JUDr. Staněk: +420 724 706 356

Navrhovatelé změn

Mgr. Jana Suchá
Advokátka a poslankyně z Karlovarského kraje.

JUDr. Pavel Staněk
Advokát, poslanec z Královehradeckého kraje, člen Legislativní rady vlády.

Podporují nás

V přípravě.